BLUE DRAGON ラルΩグラド

話数: 全29話

平均掲載順: 11.69

休載を表示
読切を表示
カラーを表示

BLUE DRAGON ラルΩグラド 掲載号・タイトル

# 年・号 タイトル 順位
1 2007年1号 新連載 巻頭カラー TALE 1 Promise 1
2 2007年2号 カラー TALE 2 Back 9
3 2007年3号 TALE 3 Ready 9
4 2007年4・5号 カラー TALE 4 Flower 13
5 2007年6・7号 TALE 5 Dog 8
6 2007年8号 TALE 6 Honey 11
7 2007年9号 TALE 7 Weakness 9
8 2007年10号 TALE 8 Glasses 8
9 2007年11号 TALE 9 Block 8
10 2007年12号 TALE 10 Shut 8
11 2007年13号 カラー TALE 11 Pride 4
12 2007年14号 TALE 12 Sword 6
13 2007年15号 カラー TALE 13 Boat 4
14 2007年16号 TALE 14 Fishing 11
15 2007年17号 TALE 15 Snake 15
16 2007年18号 カラー TALE 16 Vexation 4
17 2007年19号 TALE 17 Confess 17
18 2007年20号 TALE 18 Companion 17
19 2007年21号 TALE 19 Next 15
20 2007年22・23号 TALE 20 Change 7
21 2007年24号 TALE 21 Freedom 12
22 2007年25号 TALE 22 Doll 13
23 2007年26号 TALE 23 Immortal 17
24 2007年27号 TALE 24 Fate 19
25 2007年28号 TALE 25 Scream 17
26 2007年29号 TALE 26 Strength 17
27 2007年30号 TALE 27 Awake 20
28 2007年31号 TALE 28 RUN 20
29 2007年32号 連載終了 TALE 29 Friend 20

出典: 文化庁「メディア芸術データベース(ベータ版)」https://mediaarts-db.bunka.go.jp/)を編集・加工、および補完して作成