Makoto Niwano

Jinnairyu Jiu-jitsu Butoden Majima-kun Suttobasu!!

The Momotaroh

Cho Kido Bohatsu Soccer Yaro: Libero no Takeda

Chapters: 84 (Complete)

Base Boys

Chapters: 18 (Complete)

Bomber Girl

Chapters: 11 (Complete)