Akira Miyashita

Charge!! Men's School

Geki!! Gokutora Ikka

Shiritsu Kiwamemichi Koko

Chapters: 42 (Complete)

Baramon no Kazoku

Chapters: 38 (Complete)

Bogey The Great

Chapters: 29 (Complete)

Aa!! Bishamon Koko

Chapters: 21 (Complete)

Bakudan

Chapters: 17 (Complete)